Drobečková navigace

Úvod > O obci > Akce v okolí

Akce v okolí


Edutorium

Místo
Borská, Plzeň
Datum konání
Stálá akce
Typ

Edutorium je rozděleno do tří hlavních částí: exponáty, fyzika v pozadí, vědci a vynálezci. V části "exponáty" jsou popsány fyzikální principy jednotlivých exponátů. V části "fyzika v pozadí" je vyložena fyzika zhruba na středoškolské úrovni. Hlavním cílem fyziky v pozadí je nabídnout informace nezbytné k plnému pochopení funkce jednotlivých exponátů. V části "vědci a vynálezci" budou neustále doplňovány nové osobnosti, které měli nebo mají co dočinění s vědou a technikou.

Více

Přijď na to!

Místo
Borská, Plzeň
Datum konání
Stálá akce
Typ

Název „Přijď na to!“ vystihuje princip celé expozice: mezi exponáty totiž patří celá řada hlavolamů a hraček, na jejichž princip musí „hráči“ sami přijít, tedy jej odhalit. Navštivte Techmanii, hrajte si, manipulujte s předměty, zkrátka Přijďte na to! Bavit se zaručeně bude celá rodina ;-) Hravá expozice se představuje v originálním dřevěném kabátě průmyslového designera Štěpána Soutnera, který s námi navrhuje například expozici Vesmír a získal prestižní cenu za návrh svého vláčku RandeVuu, který u nás také můžete vidět.

Více

Expozice ŠKODA

Místo
Borská, Plzeň
Datum konání
Stálá akce
Typ

Víte, kolik budov původně měla největší zbrojovka v monarchii? Že Škodovka vedle tanků vyráběla také kormidla pro zaoceánské lodě? Znáte někoho z rodiny Škodů? Víte, že nový kloubový trolejbus ŠKODA má stejnou přepravní kapacitu jako dopravní letadlo Boeing 737? Nebo kde se v Plzni projdete po prvním mostě na světě s celosvařovanou konstrukcí? V naší expozici ŠKODA se seznámíte s historickým vývojem Škodových závodů od jejich založení až do současné podoby. Doslova se projdete po časové ose a zastavíte u stěžejních okamžiků a výrobků, které okouzlily svět. Informace získáte z obrazových panelů, audio- a videosekvencí i dalších zdrojů. Uvidíte zrekonstruovanou parní turbínu z roku 1922 – kompletní a schopnou provozu; modely lokomotiv i samotné továrny, funkční modely trolejbusů, ukázky historického nářadí… Vytvoříte si tak představu o světovém věhlasu společnosti ŠKODA, její minulosti, současnosti, i budoucnosti.

Více

Zámecká kaple sv. Ondřeje

Místo
Blovice
Datum konání
Stálá akce
Typ

První známá zmínka o kapli zasvěcené sv. Ondřeji na zámku v Hradišti pochází z roku 1678. Do současné podoby nechal přestavět kapli v roce 1858 hrabě Hanuš Krakovský z Kolovrat. Projektant výjimečného díla není bohužel znám. Kaple sv. Ondřeje se nachází v jihovýchodním nároží zámku a prochází dvěma podlažími. Na severní straně přiléhá ke kapli sakristie. Na západní straně je v patře dřevěná oratoř, kterou od ostatního prostoru kaple odděluje prosklená stěna. Oratoř je přístupná dvoudílnými dveřmi z hlavní haly prvního patra a ve vlysu na západní straně je umístěn letopočet přestavby 1858.

Více

František Raušar

Místo
Blovice
Datum konání
Stálá akce
Typ

Expozice je věnovaná zakladateli muzea. Dokumentuje život Františka Raušara a tvoří ji zejména nábytek a zařízení salonu manželů Josefy a Františka Raušarových. Podobu Františka Raušara, jeho manželky Josefy a sestry Filomeny zachytil na obrazech význačný regionální malíř Josef Matějka. Součástí expozice je ukázka korespondence s významnými osobnostmi kulturního života 19. a 20. století a fotografie a materiály z jeho bohaté pedagogické činnosti. Mezi nejzajímavější exponáty patří Raušarovy osobní předměty: křtící soupravička, housle a hodinky.

Více

Jak si kdo ustele...

Místo
Blovice
Datum konání
Stálá akce
Typ

Jak již název napovídá, jedná se o výstavu věnovanou historii spaní a další relativně intimní oblasti lidského života – spodnímu prádlu. Dominantním exponátem je nábytkářský skvost – kompletní ložnicová sestava (postele, noční stolky, skříně, toaletka) – z počátku 20. století, kterou zakoupili 7. září 2009 do sbírek Muzea jižního Plzeňska v Blovicích poslanci Parlamentu České republiky Ing. Jiří Papež a JUDr. Jiří Pospíšil od pravnučky Josefa Františka Karlíka (*1844 - †1915), blovického mlynáře a zemského a říšského poslance. O 5 dní později byl nábytek věnován Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích k výročí 725 let od založení města. Útulná ložnice s vysoko nastlanými peřinami a duchnami dokazuje, že na pohodlí, odpočinek i spánek byl před sto lety kladen velký důraz.

Více

Velké prádlo našich babiček

Místo
Blovice
Datum konání
Stálá akce
Typ

V espozici můžete vidět kromě klasických dřevěných necek a valch také unikátní funkční mandl téměř mamutí velikosti. A když už doba našich prababiček – tak součástí expozice je i původní skutečná pec z přelomu 18. a 19. století včetně skromného vybavení světničky této doby.

Více

Národopis - lidová architektura, lidový kroj

Místo
Blovice
Datum konání
Stálá akce
Typ

První popisy našich vesnic nalezneme v tereziánském katastru z roku 1713. Dozvídáme se v něm, že většina vesnic je "ode dřeva" vystavěna. K přestavbě vesnic na zděné dochází v průběhu 1. poloviny 19. století. Zděná zástavba je charakterizována zděným selským statkem, který se dochoval zejména v okolí Plzně, jinde je méně častý. Zděné kaple šestiboké, čtvercové a obdélné jsou zastoupeny ve většině obcí našeho regionu. Z hospodářských budov jde zejména o sýpku, méně často o mlýn a kovárnu. Lidový kroj - Pro náš plzeňský region byl typický hradišťský kroj. Nosil se od poloviny 19. století v oblasti od Starého Plzence k Rokycanům a zasahoval až na lnářské panství.

Více

Měšťanský interiér

Místo
Blovice
Datum konání
Stálá akce
Typ

Od středověku se v našich zemích začíná vedle šlechty a duchovenstva vyčleňovat a formovat specifická společenská skupina s vlastním životním stylem – měšťanstvo. Městský způsob života se promítl i do interiéru měšťanské domácnosti, předmětů užitého umění, módy oblékání, duchovní kultury a morálky měšťanstva. Expozice evokuje atmosféru měšťanské společnosti přelomu 19. a 20. století.

Více

Regionální malíři

Místo
Blovice
Datum konání
Stálá akce
Typ

Ve výstavním sále představujeme tvorbu regionálních malířů: Josef Hodek, Augustin Němejc, Jaroslav Šafara, Bohumil Krs, Josef Matějka, Jiří Sýkora, Josef Kašpar, Karel Knížák, Jindřich Krátký, Milan Knížák.

Více