Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Akce v okolí

Akce v okolí


Labyrint v psychologii a mytologii

Místo
Purkyňova 592, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň
Datum konání

Hravá přednáška se cvičeními z psychologie Dobrodružná plavba létem. Poplujeme za zvuku trubky s větrem v zádech za dobrodružstvím. Ale, co dělat, když přijde bouře... Tak půjdeme labyrintem do středu, cesta mizí z dohledu, ale my se necháme vést Ariadninou nití do centra sebe sama. Labyrint je starý symbol, který můžeme najít u starověkých civilizací od Mayů po antické Řecko nebo také ve středověkých katedrálách. Jeho význam se ale časem posunul. Zatímco dnes jej vnímáme spíše jako bludiště, z něhož je zapotřebí najít cestu ven, původně byl symbolem poznání sebe sama a nalezení vlastního středu. https://www.facebook.com/events/507928753598973/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

Více

Hledání pokladu Inků a cesta za Aztéckým kalendářem

Místo
Purkyňova 592, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň
Datum konání

Hravá přednáška se cvičeními Dobrodružná plavba létem. Poplujeme za zvuku trubky s větrem v zádech za dobrodružstvím. Ale co dělat, když přijde bouře... Tak se vydáme za objevováním pokladu Inků a za Aztéckým kalendářem. Co by Vás mohlo zajímat: proč třeba Aztékové neměřili čas jen slunečním cyklem? Kolik různých cyklů bylo zahrnuto v jednom kalendáři?

Více

Tajemná řeč katedrál: alchymie

Místo
Purkyňova 592, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň
Datum konání

Hravá přednáška se cvičeními Dobrodružná plavba létem. Poplujeme za zvuku trubky s větrem v zádech za dobrodružstvím. Ale co dělat, když přijde bouře... Tak se vydáme podivuhodnou cestou za tajemstvím katedrál a velkého alchymistického díla, projdeme jeho třemi fázemi.

Více

Umění být sám sebou

Místo
Purkyňova 592, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň
Datum konání

Umění být sám sebou, tedy umění vybudovat svou vlastní identitu a žít podle ní, nemusí být vždy snadné. Jsme pod vlivem mnoha vnějších vlivů a proudů…, jak tedy najít, rozeznat či objevit sebe sama, svou vlastní cestu? Je důležité naše vzdělání? Má smysl mít nějaký ideál v životě, nebo je to jen utopie? Co naše hodnoty a výchova?Tušíme, že odpovědi a poznání musí přijít zevnitř, z našeho vnitřního života, který dokážeme rozvíjet navzdory módám a trendům vnějšího světa. Člověk je tvor společenský, pomáháme si a sdílíme zkušenosti. Přesto je však cesta každého z nás jedinečná. Co nás na této cestě může vést? Co hledat uvnitř sebe sama? Abychom pak mohli říct: „Toto jsem já a tohle jsou cíle mého života, které chci následovat.“Podobnými úvahami, zkoumáním a skutečným uměním být sám sebou se zabývali mnozí filozofové a mudrci, stejně jako i celé civilizace minulosti. A dnes tomu není jinak. Změnily se kulisy našich životů, naše okolí a naše technické možnosti, ale jsme to stále my a chceme kráčet s vědomím, že víme, kdo jsme a proč a kam směřujeme. Dalo by se říct, že hledáme odpověď na tu nejdůležitější otázku týkající se smyslu našeho života.

Více

Kurz Filozofie pro život

Místo
Purkyňova 592, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň
Datum konání

Chtěli byste lépe poznat sami sebe a svět, který nás obklopuje? Máte otázky a hledáte odpovědi? Existuje více cest, jak je najít. A jednu z nich odjakživa nabízí filozofie.Když se dnes řekne slovo filozofie, často si představíme teoretickou disciplínu odtrženou od praktického života. Tento kurz vám přiblíží filozofii takovou, jaká ve své podstatě je: srozumitelnou a užitečnou v našem každodenním životě.Seznámíme se s nejvýznamnějšími myšlenkami velkých civilizací z historie lidstva, jejichž hodnoty jsou však platné i dnes. Budeme o nich mluvit, navzájem je srovnávat a odhalovat skryté souvislosti mezi nimi. Výsledkem budou praktické rady pro vnitřní růst a odhalení našich potenciálů.Společně nahlédneme do světa zajímavých otázek týkajících se etiky a lidských hodnot, soužití mezi lidmi a logiky a zákonů dějin. Kurz podněcuje naše vlastní hledání souvislostí a odpovědí na otázky o smyslu, principech a zákonech života. Témata kurzu Přírodní filozofie • Člověk a univerzum • Odkaz dávné Indie • Záhady Tibetu • Buddhistická filozofie • Moudrost Číny • Výzva života ve společnosti • Platon a "Mýtus o jeskyni" • Aristoteles • Plotin a neoplatonická škola • Důležitost výchovy • Egypt • Řím a stoikové • Dějiny, paměť a zkušenost • Dějiny a mytologie • Historické cykly • Svoboda a osud • Cvičení z psychologieTémata kurzu podrobně > Délka kurzu 17 bloků přednášek a praktických cvičení z psychologie. Přednášky probíhají jednou týdně. Každý blok obsahuje vždy dvě výukové hodiny (2 x 45 minut). Přihláška K přihlášení použijte, prosím, níže uvedený formulář. Obratem vám zašleme pokyny k platbě.Přihláška je považována za závaznou v okamžiku připsání platby na náš účet.

Více